Mashg’ulot vaqti

ANIQ FANLAR BO’YICHA

Yangibozor tumanidagi umumiy o’rta ta’lim maktablari Matematika fani o’qituvchilarining kasbiy mahoratini oshirib borish bo’yicha 24-SONLI TAYANCH MAKTAB ida tashkil etilgan doimiy harakatdagi o’quv mashg’ulotlari

JADVALI 

T/r O’quv mashg’ulot mavzusi Mashg’ulot sanasi O’quv mashg’ulotini o’tuvchi o’qituvchi familiyasi, ismi XTB ning mas’ul metodisti
1 10-sinf “Algebra va analiz asoslari” “Parametrik ko‘rinishda berilgan sodda funksiyalarning grafiklari” mavzusida axborot kommunikatsiyalardan samarali foydalanish 05.02.2018 Karimov Haydar, Matmuratova Hamida, Xolmuratova Shohida, Masharipova Muborak, To‘qlieva Muqaddas, Eshchanov Ikrom Saparov Javlon
2 Sinfdan tashqari to‘garak mashg‘ulotlarini o‘tkazishda o‘quvchilarda kompetensiyalarni shakllantirish 19.02.2018 Karimov Haydar, Matmuratova Hamida, Xolmuratova Shohida, Masharipova Muborak, To‘qlieva Muqaddas, Eshchanov Ikrom Saparov Javlon
3 10-sinf Geometriya “Uch perpendikulyarlar haqidagi teorema” mavzusini o‘tish metodikasi 05.03.2018 Karimov Haydar, Matmuratova Hamida, Xolmuratova Shohida, Masharipova Muborak, To‘qlieva Muqaddas, Eshchanov Ikrom Saparov Javlon
4 O‘quvchilarda kompetensiyalarni shakllantirishda masalalar yechishning o‘rni 19.03.2018 Karimov Haydar, Matmuratova Hamida, Xolmuratova Shohida, Masharipova Muborak, To‘qlieva Muqaddas, Eshchanov Ikrom Saparov Javlon
5 Matnli, foizlar, harakatga doir, masalalar yechishning turli xil usullari 02.04.2018 Karimov Haydar, Matmuratova Hamida, Xolmuratova Shohida, Masharipova Muborak, To‘qlieva Muqaddas, Eshchanov Ikrom Saparov Javlon
6 Ta’limdagi pedagogik texnologiyalar. Hamkorlikda o‘qitish texnologiyasi 16.04.2018 Karimov Haydar, Matmuratova Hamida, Xolmuratova Shohida, Masharipova Muborak, To‘qlieva Muqaddas, Eshchanov Ikrom Saparov Javlon
7 Qo‘shtengsizliklarning butun yechimlari, ko‘pburchakning ichki burchaklarini, koordinata boshiga nisbatan simmetrik nuqtani topishga doir masalalar yechish metodikasi 30.04.2018 Karimov Haydar, Matmuratova Hamida, Xolmuratova Shohida, Masharipova Muborak, To‘qlieva Muqaddas, Eshchanov Ikrom Saparov Javlon
8 Elektron resurslardan foydalangan holda dars ishlanmasini tayyorlash 07.05.2018 Karimov Haydar, Matmuratova Hamida, Xolmuratova Shohida, Masharipova Muborak, To‘qlieva Muqaddas, Eshchanov Ikrom Saparov Javlon

 


 

Yangibozor tumanidagi umumiy o’rta ta’lim maktablari Informatika va axborot texnologiyalari fani o’qituvchilarining kasbiy mahoratini oshirib borish bo’yicha 24-SONLI TAYANCH MAKTAB ida tashkil etilgan doimiy harakatdagi o’quv mashg’ulotlari

JADVALI 

T/r O’quv mashg’ulot mavzusi Mashg’ulot sanasi O’quv mashg’ulotini o’tuvchi o’qituvchi familiyasi, ismi XTB ning mas’ul metodisti
1 Delphi dasturlash tilini o‘rnatish va sozlash 05.02.2018 Nurmetova Bog‘dagul, Raximova Dilabar Saparov Javlon
2 Delphi dasturlash muhiti va unda komponentalaridan foydalanish 19.02.2018 Nurmetova Bog‘dagul, Raximova Dilabar Saparov Javlon
3 Delphi dasturlash muhitida sodda hisoblash ishlarini bajarish 05.03.2018 Nurmetova Bog‘dagul, Raximova Dilabar Saparov Javlon
4 O‘quvchilarda kompetensiyalarni shakllantirishda masalalar yechishning o‘rni 19.03.2018 Nurmetova Bog‘dagul, Raximova Dilabar Saparov Javlon
5 Delphi dasturlash muhitining grafik imkoniyatlari 02.04.2018 Nurmetova Bog‘dagul, Raximova Dilabar Saparov Javlon
6 MS Excel dasturida mantiqiy va statistik funksiyalar bilan ishlash 16.04.2018 Nurmetova Bog‘dagul, Raximova Dilabar Saparov Javlon
7 MS Power Point dasturining ajoyib imkoniyatlari 30.04.2018 Nurmetova Bog‘dagul, Raximova Dilabar Saparov Javlon
8 Interaktiv veb-sahifa haqida 07.05.2018 Nurmetova Bog‘dagul, Raximova Dilabar Saparov Javlon
9 Paskal ABC muhitida grafik va shakllar chizish imkoniyatlari 21.05.2018 Nurmetova Bog‘dagul, Raximova Dilabar Saparov Javlon

 


 

IJTIMOIY-GUMANITAR FANLAR BO’YICHA

Yangibozor tumanidagi umumiy o’rta ta’lim maktablari Tarix fani o’qituvchilarining kasbiy mahoratini oshirib borish bo’yicha 12-SONLI TAYANCH MAKTAB ida tashkil etilgan doimiy harakatdagi o’quv mashg’ulotlari

JADVALI 

T/r O’quv mashg’ulot mavzusi Mashg’ulot sanasi O’quv mashg’ulotini o’tuvchi o’qituvchi familiyasi, ismi XTB ning mas’ul metodisti
1 “Ta’limga oid saytlardan foydalanishning samarali usullari” mavzusi misolida pedagogik o‘qish 01.02.2018 Ijtimoiy fanlar metodisti R.Nurullaeva R.Nurullaeva
2 10-sinf O‘zbekiston tarixi fanidan “2-jaxon urushi yillarida O‘zbekiston” bo‘limiga metodik tavsiyalar berish 01.02.2018 Tayirova Dilnoza R.Nurullaeva
3 Tarix fanidan bo‘sh o‘zlashtiruvchi o‘quvchilar bilan ishlashda qo‘llaniladigan metod va usullar. 15.02.2018 Davletova Saida R.Nurullaeva
4 Murakkab fanlarni o‘qitishda innovatsion metodlardan foydalanish 15.02.2018 Raximova Baxtgul R.Nurullaeva
5 8-sinflarda “Xiva xonligi tarixini o‘rganish manbalari” mavzusi bo‘yicha qo‘shimcha manbalar bilan ishlash yuzasidan tavsiyalar 01.03.2018 Boltayeva Lola D. Tayirova
6 Muammoli mavzularni o‘quvchilarga yetkazishning samarali usullaridan foydalanish metodikasi 01.03.2018 Raximova Baxtgul D. Tayirova
7 Dars mashg‘ulotlarida fanlararo (biologiya, geografiya, matematika, kimyo) integratsiyani yo‘lga qo‘yish 15.03.2018 Abdrimova Feruza D. Tayirova
8 10-sinflarda O‘zbekiston tarixi fanidan “O‘zbekistonda sanoatning bir tomonlama rivojlanishi” mavzusini o‘qitishning samarali usullari 15.03.2018 Alimov Farhod D. Tayirova

 


 

TABIIY FANLAR BO’YICHA

Yangibozor tumanidagi umumiy o’rta ta’lim maktablari Geografiya fani o’qituvchilarining kasbiy mahoratini oshirib borish bo’yicha 12-SONLI TAYANCH MAKTAB ida tashkil etilgan doimiy harakatdagi o’quv mashg’ulotlari

JADVALI 

T/r O’quv mashg’ulot mavzusi Mashg’ulot sanasi O’quv mashg’ulotini o’tuvchi o’qituvchi familiyasi, ismi XTB ning mas’ul metodisti
1 Geografiya o‘quv fanidan o‘qituv chilarning kasbiy kompetentligini oshirishda zamonaviy o‘quv jarayonini tashkil etish yo‘llari 01.02.2018 Qutlimuratova Manzura D.Xudaybergenova
2 5-sinf. “Yo‘nalish azimut va masofani o‘lchash”, “Masshtab” mavzulariga doir amaliy mashg‘ulotlarni tashkil etish 01.02.2018 Yo’ldosheva Aziza D.Xudaybergenova
3 6-7 sinf. Geografiya darslarida o‘quvchilarda kompetensiyalarni shakllantirish 15.02.2018 Tajimova Xursandoy D.Xudaybergenova
4 Geografiya darslarida o‘quvchilarning bilim samaradorligiga erishishda multimedia mahsulotlaridan foydalanishning samarali yo‘llari 15.02.2018 Madraximova Yoqitjon D.Xudaybergenova
5 Geografiya o‘quv fanidan bo‘sh o‘zlashtiruvchi o‘quvchilar bilan ishlashda qo‘llaniladigan metod va usullar 01.03.2018 Xalimov Behzod D.Xudaybergenova
6 Geografiya 7-sinf “Soat mintaqalari. Vakt o‘lchovi” mavzusiga doir amaliy mashg‘ulotlarni tashkil etish 01.03.2018 Erkinov Qudrat D.Xudaybergenova
7 Geografiya darslarida o‘quvchilarni geografik xarita va o‘quv atlasi yordamida mustaqil va ijodiy ishlashni to‘g‘ri tashkil etish. 15.03.2018 Madaminov Ravshan D.Xudaybergenova
8 O‘quvchilarni geografiya faniga bo‘lgan qiziqishlarni oshirishda sinfdan tashqari to‘garak mashg‘ulotlarning o‘rni. 15.03.2018 Maturazova Roza D.Xudaybergenova

 


 

Yangibozor tumanidagi umumiy o’rta ta’lim maktablari Fizika fani o’qituvchilarining kasbiy mahoratini oshirib borish bo’yicha 11-SONLI TAYANCH MAKTAB ida tashkil etilgan doimiy harakatdagi o’quv mashg’ulotlari

JADVALI 

T/r O’quv mashg’ulot mavzusi Mashg’ulot sanasi O’quv mashg’ulotini o’tuvchi o’qituvchi familiyasi, ismi XTB ning mas’ul metodisti
1 Fizika fanidan 6,7-sinf mavzularini o‘qitish jarayonida o‘quvchilarda kompetensiyalarni shakllantirish 07.02.2018 Sobirova Saida D.Xudaybergenova
2 6-sinf “Arximed qonuni” mavzusiga doir murakkab masalalarni yechish usullari 07.02.2018 Yusupova Zevarjon D.Xudaybergenova
3 Fizika darslarida multimedia mahsulotlaridan foydalanishning samarali yo‘llari 21.02.2018 Tilavboyev Qahramon D.Xudaybergenova
4 Mexanikaga doir namoyish tajribalarni o‘tkazishda axborot kommunikatsion texnologiyalardan foydalanish 21.02.2018 Sapayev Jasur D. Xudaybergenova
5 Fizika fanidan o‘quvchilar bilimidagi bo‘shliqlarni to‘ldirishda qo‘llaniladigan metod va usullar 07.03.2018 Vaisova Zaynab D.Xudaybergenova
6 8-sinfda “Iste’molchilarni ketma-ket va parallel ulash” mavzusiga doir laboratoriya ishini o‘tkazishda videodarslardan foydalanish 07.03.2018 Karimova Muyassar D.Xudaybergenova
7 Dars mashg‘ulotlarida fanlararo (biologiya, geografiya, matematika, kimyo) integratsiyani yo‘lga qo‘yish 20.03.2018 Eshniyazova Manzura D.Xudaybergenova
8 Muammoli masalalarni yechish metodikasi 20.03.2018 Zaripov Akram D.Xudaybergenova

 


 

Yangibozor tumanidagi umumiy o’rta ta’lim maktablari Biologiya fani o’qituvchilarining kasbiy mahoratini oshirib borish bo’yicha 11-SONLI TAYANCH MAKTAB ida tashkil etilgan doimiy harakatdagi o’quv mashg’ulotlari

JADVALI 

T/r O’quv mashg’ulot mavzusi Mashg’ulot sanasi O’quv mashg’ulotini o’tuvchi o’qituvchi familiyasi, ismi XTB ning mas’ul metodisti
1 6-sinf “To‘p gullar” mavzusini o‘tish metodikasi 07.02.2018 Ishmatova Flura D.Xudaybergenova
2 10-sinf Hujayra sikli. Xromasoma-genlar tizimi sifatida. Umumbiologik qonuniyatlarga doir masalalar yechish 07.02.2018 Raximova Marhabo D.Xudaybergenova
3 Plastik almashinuv. Genetik kod 15.02.2018 Masharipova Nodira D.Xudaybergenova
4 Energiya almashinuvi bosqichlari 15.02.2018 Islamova Dilbar D.Xudaybergenova
5 Suvda hamda quruqlikda yashovchilar tuzilishining umumiy xususiyatlari. Ko‘l baqasining yashash muhiti va hayot kechirishi, tashqi tuzilishi, skeleti va muskullari 07.03.2018 Ishchanova Nigora D.Xudaybergenova
6 Energiya almashinuvi. Bir kecha-kunduzgi ovqat ratsionini tuzish 07.03.2018 Bekchanova Sanobar D.Xudaybergenova
7 Oliy nerv faoliyatining asosiy shakllari 20.03.2018 Madaminov Ravshan D.Xudaybergenova
8 Oqsillar. Aminokislotalar. Oqsillarning xossalari. Oddiy va murakkab oqsillar 20.03.2018 O’razboyeva Muyassar D.Xudaybergenova

 


 

Yangibozor tumanidagi umumiy o’rta ta’lim maktablari Kimyo fani o’qituvchilarining kasbiy mahoratini oshirib borish bo’yicha 11-SONLI TAYANCH MAKTAB ida tashkil etilgan doimiy harakatdagi o’quv mashg’ulotlari

JADVALI 

T/r O’quv mashg’ulot mavzusi Mashg’ulot sanasi O’quv mashg’ulotini o’tuvchi o’qituvchi familiyasi, ismi XTB ning mas’ul metodisti
1 7-sinf. Dastlabki kimyoviy tushunchalar. Anorganik birikmalarning asosiy sinflari. Eng muhim oksidlar, asoslarning xossalari, ishlatilishi 07.02.2018 Xayitboyeva Dilbar D.Xudaybergenova
2 8-sinf. Galogenlar. Galogenlarning xossalari va ishlatilish sohalari 07.02.2018 O’tamuratova Muattar D.Xudaybergenova
3 9-sinf. Metallar. Metallar korroziyasi 15.02.2018 Qodirova Soliyajon D.Xudaybergenova
4 10-sinf. Azotli organik birikmalar. Aminokislotalar va oqsillarning xossalari 15.02.2018 Vapayeva Sayyora D.Xudaybergenova
5 10-sinf. Karbon kislotalar. Ularning olinishi va xossalari 07.03.2018 Annamuratov Azizbek D.Xudaybergenova
6 Karbon kislotalarning xossasalriga doir masalalar yechish 07.03.2018 Rajapova Dildora D.Xudaybergenova
7 Uglevodlar. Monosaxaridlar, disaxaridlar, polisaxaridlar. Olinishi va xossalari 20.03.2018 Jumatova Zulfiya D.Xudaybergenova
8 Uglevodlar mavzusi bo‘yicha masala va mashqlar bajarish 20.03.2018 Kamolova Saida D.Xudaybergenova

 


 

FILOLOGIYA FANLARI BO’YICHA

Yangibozor tumanidagi umumiy o’rta ta’lim maktablari Ona tili va adabiyot fani o’qituvchilarining kasbiy mahoratini oshirib borish bo’yicha 1-SONLI TAYANCH MAKTAB ida tashkil etilgan doimiy harakatdagi o’quv mashg’ulotlari

JADVALI 

T/r O’quv mashg’ulot mavzusi Mashg’ulot sanasi O’quv mashg’ulotini o’tuvchi o’qituvchi familiyasi, ismi XTB ning mas’ul metodisti
1 Ona tilidan to‘garak mashg‘ulotlarini tashkil qilish metodikasi 06.02.2018 Bobojanov Ikrom, Adamova Shaxlo, Norboeva Dildora, Norboeva Shahlo Atamuratova Malika
2 Morfologik vositalarni nutqiy uslublarda qo‘llash yo‘llari (10-sinf Ona tili o‘quv dasturi asosida) 06.02.2018 Bobojanov Ikrom, Adamova Shaxlo, Norboeva Dildora, Norboeva Shahlo Atamuratova Malika
3 Hamid Olimjon she’riyatini o‘rganish (10-sinflarda) 20.02.2018 Bobojanov Ikrom, Adamova Shaxlo, Norboeva Dildora, Norboeva Shahlo Atamuratova Malika
4 Adabiyot fanini o‘qitishda badiiy tahlil 20.02.2018 Bobojanov Ikrom, Adamova Shaxlo, Norboeva Dildora, Norboeva Shahlo Atamuratova Malika
5 Ona tilini o‘qitishda ta’limiy o‘yinlardan foydalanish (5-sinf o‘quv dasturidagi til sathlarining fonetika va leksikologiya bo‘limlarini o‘qitish misolida) 06.03.2018 Bobojanov Ikrom, Adamova Shaxlo, Norboeva Dildora, Norboeva Shahlo Atamuratova Malika
6 Ona tili darslarida yozma ish turlaridan foydalanish yo‘llari 06.03.2018 Bobojanov Ikrom, Adamova Shaxlo, Norboeva Dildora, Norboeva Shahlo Atamuratova Malika
7 O‘quvchilarda fanga xos kompetensiyalarni shakllantirishda zamonaviy o‘quv jarayonini tashkil etish yo‘llari 20.03.2018 Bobojanov Ikrom, Adamova Shaxlo, Norboeva Dildora, Norboeva Shahlo Atamuratova Malika
8 Adabiyot darslarida berilgan asarlarni o‘qitishda axborot kommunikatsiya texnologiyalaridan samarali foydalanish usullari (9-sinflarda) 20.03.2018 Bobojanov Ikrom, Adamova Shaxlo, Norboeva Dildora, Norboeva Shahlo Atamuratova Malika