O’zR XTV me’yoriy hujjatlari

O’ZBEKISTON RESPUBLIKASI XALQ TA’LIMI VAZIRLIGINING ME’YORIY HUJJATLARI

T/r Hujjat nomi Hujjat raqami Hujjat sanasi
1 O’quv mashg’ulotlarini o’tkazganlik uchun mehnatga soatbay haq to’lash miqdorlarini tasdiqlash to’g’risida № 2965 18.01.2018
2 Umumiy o‘rta ta’lim muassasalari uchun zarur bo‘ladigan jihozlar me’yorlarini tasdiqlash to‘g‘risida № 2935 16.10.2017
3 Umumta’lim maktablarini darsliklar va o‘quv-metodik qo‘llanmalar bilan ta’minlash tartibi to‘g‘risidagi nizomga o‘zgartirishlar kiritish haqida № 2577-2 24.07.2017
4 Maktabgacha, umumiy o‘rta, o‘rta maxsus, kasb-hunar va maktabdan tashqari davlat ta’lim muassasalari pedagog kadrlarining attestatsiya natijalarini baholash mezonlarini tasdiqlash haqida № 2849 21.12.2016
5 Umumiy o‘rta ta’lim muassasalarining uzaytirilgan kun guruhlarida bolalar ta’minoti uchun ota-onalar to‘lovini undirish va undan foydalanish tartibi to‘g‘risidagi nizomni tasdiqlash haqida № 2820 03.08.2016
6 Umumiy o‘rta ta’lim muassasasining pedagogik kengashi to‘g‘risidagi namunaviy nizomni tasdiqlash haqida № 2799 09.06.2016
7 Umumiy o‘rta ta’lim muassasasining metodik kengashi to‘g‘risidagi namunaviy nizomni tasdiqlash haqida № 2781 03.05.2016
8 Umumiy o’rta ta’lim maktablari bitiruvchilarining shaxsiy hujjatlar yig’majildini shakllantirish uchun zarur bo’lgan hujjatlar ro’yxatini tasdiqlash haqida № 2673 13.05.2015
9 O’quvchilarni sinfdan sinfga va bir umumiy o’rta ta’lim muassasasidan boshqasiga o’tkazish tartibi to’g’risidagi nizomni tasdiqlash haqida № 2684 17.06.2015
10 Jismoniy yoki psixik rivojlanishida nuqsoni bo’lgan o’quvchilarni bir ixtisoslashtirilgan ta’lim muassasasidan boshqa ixtisoslashtirilgan ta’lim muassasasiga yoki inklyuziv (uyg’unlashgan) sharoitda ta’lim olishi uchun umumta’lim muassasasiga o’tkazish tartibi to’g’risidagi nizomni tasdiqlash haqida № 2685 17.06.2015
11 Akademik liseylar, kasb-hunar kollejlari va umumta’lim maktablari o’quvchilarining umumta’lim fanlari bo’yicha Respublika olimpiadalarini o’tkazish va xalqaro fan olimpiadalari ishtirokchilarini tanlash to’g’risidagi nizomni tasdiqlash haqida № 1962 02.06.2009
12 «O‘zbekiston Respublikasida umumiy o‘rta ta’lim maktablarining sinfrahbarlari to‘g‘risida»gi nizom № 163 09.10.2001