Ta’limga oid qonunlar

TA’LIMGA OID QONUNLAR

T/r Hujjat nomi Hujjat raqami Hujjat sanasi
1 YOSHLARGA OID DAVLAT SIYOSATI TO‘G‘RISIDA O’zRQ-406-son 14.09.2016
2 “Ta’lim to’g’risida” O’zbekiston Respublikasi Qonuni № 464-I 29.08.1997
3 Kadrlar tayyorlash milliy dasturi to‘g‘risida 463-I-son 29.08.1997